top of page

Miljöhänsyn och hållbarhet

Vi arbetar hela tiden för en hållbar framtid och vår dubbelcertifiering (PEFC och FSC) är ett bevis på att vi lever upp till certifieringskraven om ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen i vårt arbete.

Bland annat dessa arbeten utför vi inom ramen naturvårdsarbeten

  • Faunadepåer

  • Ringbarkning

  • Högstubbar

  • Avbrutna grenar

  • Röjning i tätortsnära skog och rekreationsområden

bottom of page