Skog

Slutavverkning, ungskogsröjning, gallring och bortforsling. Vi har både kunskap och maskiner för det mesta inom skogsbruk.

Ungskogsröjning

En tjänst för dig som äger skog. En röjning som utförs i rätt tid genererar ett ökat virkesvärde genom att man fokuserar på tillväxten på rätt stammar. Det vill säga en lönsam tjänst för din skog.

Slutavverkning

Slutavverkning innebär att vi avverkar en större del eller hela beståndet. Efter detta skapar vi grunden för ny skog. Vi hjälper dig genom hela processen; från rådgivning till slutförd avverkning.

Bortforsling

Efter avverkning av träd eller skog behöver avfallet fraktas bort. Detta hjälper vi självklart till med. Vi forslar både mindre och större mängder både träd och ris.

Kontakta oss för att boka tid, få mer information och pris