Skogstjänster

Slutavverkning, ungskogsröjning, gallring och bortforsling. Vi har både kunskap och maskiner för det mesta inom skogsbruk.

Ungskogsröjning

En tjänst för dig som äger skog. En röjning som utförs i rätt tid genererar ett ökat virkesvärde genom att man fokuserar på tillväxten på rätt stammar. Det vill säga en lönsam tjänst för din skog.

Slutavverkning

Slutavverkning innebär att vi avverkar en större del eller hela beståndet. Efter detta skapar vi grunden för ny skog. Vi hjälper dig genom hela processen; från rådgivning till slutförd avverkning.

Bortforsling

Efter avverkning av träd eller skog behöver avfallet fraktas bort. Detta hjälper vi självklart till med. Vi forslar både mindre och större mängder både träd och ris.

tradfallningen-skog.jpg
ulrtrad_symbol_bak.jpg

Få en fri offert eller boka konsultation direkt

Ring oss på: 072 - 199 98 15

Fler av våra tjänster

tradfallningen-bortforsling.jpg

Bortforsling

Vi tycker om att lämna platsen städad och erbjuder därför bortforsling för dig som inte vill sköta det på egen hand. Tack vare att vi har lokala rishögar att lämna materialet vid kan vi hålla kostnaderna på en låg nivå.

Läs om och boka bortforsling