top of page

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Ulricehamns Trädfällning AB, organisationsnummer: 559147-2294 är ansvarig för behandling av personuppgifter i samband
med att företaget kontaktas samt i samband med köp, rådgivning och andra ärenden och kan kontaktas vid
frågor.

Kontaktuppgifter till Ulricehamns Trädfällning AB är:
Ulricehamns Trädfällning AB, Koppartån 523 94, Tvärred

Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan finns en översikt över vilka personuppgifter Ulricehamns Trädfällning AB samlar in, vad de används till samt grund för
behandling.

Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av våra produkter registrerar vi namn, adress och
kontaktinformation, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den
samt information om installation. Vi behöver även personnummer för att kunna göra föranmälan.

Reklamationer och reparationer: Om du reklamerar en vara eller ber oss att göra en reparation behövs
kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen, genomföra reparationen och tillhandahålla
information om servicestatus, servicehistorik, eventuella uppgraderingar av produkter, samt för att kunna
informera om vad som händer i ärendet.

Behandlingen bedöms nödvändig för att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt avtal. Vissa leverantörer
kräver även att kunden identifieras för att godkänna garantier och utföra reparationer. I dessa fall delas
nödvändiga personuppgifter med den leverantören.

Syftet med registreringen och grunden för behandling av uppgifterna är att fullgöra och administrera
avtalsförhållanden mellan företag och kund.

Kundservice: Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta Ulricehamns Trädfällning AB
behöver vi veta vem du är, din adress och kontaktuppgifter. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver
för att hjälpa dig.

Elektronisk marknadsföring: Bara om du uttryckligen har samtyckt till det kommer Ulricehamns Trädfällning AB att använda
dina personuppgifter för att skicka erbjudanden och information om nyheter om energilösningar samt våra
produkter till dig. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss.
Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, enligt
ovanstående, och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för dina personuppgifter när du
tar kontakt med oss och efterfrågar våra tjänster.

Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

Ulricehamns Trädfällning AB kommer endast att dela personuppgifter med andra för att fullgöra vårt åtagande, vilket skulle
kunna omfatta leverantörer eller samarbetsparter. Personuppgifter kan i undantagsfall lämnas ut till relevanta
myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag.

Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra
uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut, om vi inte
behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till
exempel i förhållande till bokföringslagen.
Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka
ditt samtycke.
I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att
uppgifterna ska kunna användas för analytiska ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som
identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör
personuppgifter.

Dina rättigheter

Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot nyhetsbrev eller marknadsföring från
Ulricehamns Trädfällning AB kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Även om behandlingen av personuppgifter sker
med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den
behandlingen, även om detta kan medföra att Ulricehamns Trädfällning AB inte längre har möjlighet att hjälpa dig med vissa
tjänster.
Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till alla personuppgifter vi har om om dig.
Begäran om rättelse eller radering: Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi
raderar personuppgifter. Notera dock att borttagning av personuppgifter kan medföra att Ulricehamns Trädfällning AB inte
längre har möjlighet att hjälpa dig med vissa tjänster.
Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars
behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå avtal med
dig. Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas samt att invända mot delar av
behandlingen av dina personuppgifter.
Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har
klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten.

Ulricehamns Trädfällning AB

 

Cookies

Vid sidan av personuppgifter finns även cookies. En permanent cookie är en textfil som sparas lokalt på din hårddisk av webbplatsen medan en sessionscookie sparas i webbläsaren under hela ditt besök på webbplatsen. En cookie kan till exempel göra det möjligt att anpassa ditt besök och/eller för att spara tid i ofta återkommande aktiviteter. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen ska fungera bra.

Så här tar du bort cookies i din webbläsare

Genom inställningar i din webbläsare kan du själv ställa in hur du ställer dig till användandet av cookies. Blockerar du samtliga cookies behöver du vara medveten om att viss funktionalitet på sajten kan gå förlorad.

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar osv.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

bottom of page