top of page

Skogstjänster och skogsvård för företag, kommun och privatperson

Slutavverkning, ungskogsröjning, gallring och bortforsling. Vi har både kunskap och maskiner för det mesta inom skogsbruk.
Image by Ryan Stone

Heading 1

Röjda hektar 2021 

Skogstjänster och skogsvård

Att sköta om skogsbeståndet är en god investering, både nu och för kommande generationer. Genom att röja och gallra vid rätt tidpunkt ger du skogen de förutsättningar som behövs för att växa hälsosamt och stå emot exempelvis vindar och tung snö.


Vi arbetar idag med de flesta större skogsbolag i såväl större som mindre projekt inom skogsnäringen. Slutavverkning, ungskogsröjning, gallring och bortforsling är bara några exempel på de tjänster vi erbjuder. Vi har både kunskap och maskiner för det mesta inom skogsbruk och hjälper dagligen skogsägare, företag, privatpersoner och kommuner med skogsvård.

Våra olika tjänster

Avverkning, ungskogsröjning, gallring och skotning. Vi har både kunskap och maskiner för det mesta inom skogsbruk.​

Ungskogsröjning

En tjänst för dig som äger eller förvaltar skog. En röjning som utförs i rätt tid genererar ett ökat framtida virkesvärde genom att man fokuserar på tillväxten på rätt huvudstammar. Det vill säga en lönsam tjänst för din skog.

Avverkning

Slutavverkning innebär att vi avverkar en större del eller hela beståndet. Efter detta skapar vi grunden för ny skog. Vi hjälper dig genom hela processen; från rådgivning till slutförd avverkning och försäljning av er råvara. 

Skotning

Efter avverkning av träd eller skog behöver virke och ris fraktas bort. Detta hjälper vi självklart till med. Vi forslar både mindre och större mängder både träd och ris.

tradfallningen-skog.jpg
tradfallningen-bortforsling.jpg

Miljöhänsyn och hållbarhet

Vi arbetar hela tiden för en hållbar framtid och vår certifiering PEFC är ett bevis på att vi lever upp till certifieringskraven om ett uthålligt skogsbruk med god balans mellan produktion, miljö och sociala intressen i vårt arbete.

Dessa är några av de arbeten utför vi inom ramen för naturvårdsarbeten

  • Faunadepåer

  • Ringbarkning

  • Högstubbar

  • Avbrutna grenar

  • Röjning i tätortsnära skog och rekreationsområden

ulrtrad_symbol_bak.jpg

Få en fri offert eller boka konsultation direkt

Ring oss på: 072 - 199 98 15

Anchor 1
bottom of page