top of page

Hur fungerar RUT-avdrag vid trädfällning?

Alla tjänster som kan klassas som trädgårdsnära tjänster ingår i RUT-avdraget. Det innebär att de allra flesta av våra tjänster omfattas av RUT-avdraget och att du som kund bara betalar 50 procent av arbetskostnaden (upp till 75 000 kr/år).

 

Eftersom vi sköter all inrapportering kan du fokusera på annat. Om du vill använda ditt RUT-avdrag behöver du bara meddela detta vid vårt första möte.

Läs mer på Skatteverket

På Skatteverket kan du läsa mer om alla regler kring RUT-avdarg.

Länk till Skatteverket

tradfallningen_2414.jpg
bottom of page